Студентите могат да теглят кредити, за да финансират обучението си | consumer loan | mortgage loan | business loan | student loan | giving credits | financing | Razpro credit | financial institution 
Студентите могат да теглят кредити, за да финансират обучението си

Студентите и докторантите вече могат да се възползват от възможността да получат кредити при облекчени условия и срещу държавна гаранция. На първо време отпусканите средства ще покриват само таксите за следване и ще се превеждат директно по сметка на съответното висше училище. За отпускане на пари за месечна издръжка в размер на минималната работна заплата (240 лв.) могат да кандидатстват само студенти, които родят или осиновят дете по време на обучението си.  

След близо две годишно забавяне стартът на новата програма беше обявен днес в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Законът за кредитиране на студенти и докторанти беше приет през 2008 г., но банките и министерството дълго време не можеха да се разберат за условията. Засега договор за студентско кредитиране са подписали само няколко институции.

Какво отличава новите студентски кредити от съществуващите досега форми на кредитиране с цел обучение?

На първо място те са гарантирани от държавата. За тази година например тя заделя за тази цел 40 млн. лв. За кредитополучателите държавната гаранция означава, че банките няма да искат от тях друга форма на поръчителство. Кредитите ще се отпускат в петдневен срок, по облекчена процедура, само след представяне на документи, удостоверяващи статута им на студенти. Единствените изисквания са те да следват редовно, да са под 35 години и да се обучават за първи път в съответната квалификационна степен. Банките пък ще са сигурни, че ще получат парите си, в случай че кредитолопучателят по някаква причина спре да плаща сумите по кредита си.

Новата програма за студентско кредитиране освобождава студентите от заплащането на всякакви такси и комисиони за управление на кредита. Те също се поемат от държавата. Лихвите са фиксирани на 7% годишно и се начисляват само върху използваната част. Това означава, че студент, който е кандидатствал за кредит за четири години, а на третата се откаже от следването или от заема, ще плаща лихва само за трите години, в които е получавал пари.

Гратисният период по кредита обхваща целия период на обучението или докторантурата, до изтичане на една година от първата дата на провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план на съответната специалност. Заемът започва да се изплаща един месец след изтичането на гратисния период. Срокът за погасяването е 10 години, като кредитополучателите могат да изплатят предсрочно задълженията си без да дължат допълнителни такси за това.

Опрощаване на кредита се предвижда при

- смърт на кредитополучателя
- настъпване на трайна нетрудоспособност от 70% или над 70% за срок, по-дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране
- раждане или осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период (като това право може да се ползва само от единия родител).

В тези случаи остатъчната дължима сума се поема от държавната гаранция.

От министерството очакват между 15 и 20% от студентите да се възползват от новата програма. През първата година от съществуването й обаче желаещите едва ли ще надвишат 10% или около 20 хил. младежи, показват разчетите на МОМН.

Business credits

RazPro - Business

Mortgage loans

RazPro - Active

4 ways to come up with a mortgage down payment

   Current mortgage rates are near historic lows, making this a ...
Learn more >>

New year, new home: 5 steps toward mortgage loan approval in 2011

If you're financially prepared and your career and personal life ...
Learn more >>

Consumer Credit Counseling Services

 Unlike most other states, Connecticut does not have county governments; rather, ...
Learn more >>

Why More "Surprise" Consumer Credit Growth Is In Store For The Coming Months

A principal difference between this and past cycles is the relentless ...
Learn more >>