Студентите могат да теглят кредити, за да финансират обучението си | кредити Варна | потребителски кредит | ипотечен кредит | бизнес кредит | студентски кредит | Разпро кредит 
Студентите могат да теглят кредити, за да финансират обучението си

Студентите и докторантите вече могат да се възползват от възможността да получат кредити при облекчени условия и срещу държавна гаранция. На първо време отпусканите средства ще покриват само таксите за следване и ще се превеждат директно по сметка на съответното висше училище. За отпускане на пари за месечна издръжка в размер на минималната работна заплата (240 лв.) могат да кандидатстват само студенти, които родят или осиновят дете по време на обучението си.  

След близо две годишно забавяне стартът на новата програма беше обявен днес в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Законът за кредитиране на студенти и докторанти беше приет през 2008 г., но банките и министерството дълго време не можеха да се разберат за условията. Засега договор за студентско кредитиране са подписали само няколко институции.

Какво отличава новите студентски кредити от съществуващите досега форми на кредитиране с цел обучение?

На първо място те са гарантирани от държавата. За тази година например тя заделя за тази цел 40 млн. лв. За кредитополучателите държавната гаранция означава, че банките няма да искат от тях друга форма на поръчителство. Кредитите ще се отпускат в петдневен срок, по облекчена процедура, само след представяне на документи, удостоверяващи статута им на студенти. Единствените изисквания са те да следват редовно, да са под 35 години и да се обучават за първи път в съответната квалификационна степен. Банките пък ще са сигурни, че ще получат парите си, в случай че кредитолопучателят по някаква причина спре да плаща сумите по кредита си.

Новата програма за студентско кредитиране освобождава студентите от заплащането на всякакви такси и комисиони за управление на кредита. Те също се поемат от държавата. Лихвите са фиксирани на 7% годишно и се начисляват само върху използваната част. Това означава, че студент, който е кандидатствал за кредит за четири години, а на третата се откаже от следването или от заема, ще плаща лихва само за трите години, в които е получавал пари.

Гратисният период по кредита обхваща целия период на обучението или докторантурата, до изтичане на една година от първата дата на провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план на съответната специалност. Заемът започва да се изплаща един месец след изтичането на гратисния период. Срокът за погасяването е 10 години, като кредитополучателите могат да изплатят предсрочно задълженията си без да дължат допълнителни такси за това.

Опрощаване на кредита се предвижда при

- смърт на кредитополучателя
- настъпване на трайна нетрудоспособност от 70% или над 70% за срок, по-дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране
- раждане или осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период (като това право може да се ползва само от единия родител).

В тези случаи остатъчната дължима сума се поема от държавната гаранция.

От министерството очакват между 15 и 20% от студентите да се възползват от новата програма. През първата година от съществуването й обаче желаещите едва ли ще надвишат 10% или около 20 хил. младежи, показват разчетите на МОМН.

Ипотечни кредити

РазПро - Актив

Бизнес кредити

РазПро - Бизнес

Продажба на изделия от благородни метали

Продажба на изделия от злато и сребро
 В стремежа си да бъдат постоянно в услуга ...
Научете повече >>

Банковото кредитиране на домакинствата поевтинява през юни

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада през ...
Научете повече >>

Актуалната услуга “Събиране на вземания” в помощ на затруднени компании

“РазПро Финанс Консулт” ЕАД е ...
Научете повече >>

Втори сме по спад на цените на жилищата в Европа

През първото тримесечие на 2011 г. цените на жилищните недвижими имоти ...
Научете повече >>