Продажба на изделия от благородни метали | кредити Варна | потребителски кредит | ипотечен кредит | бизнес кредит | студентски кредит | Разпро кредит 
Продажба на изделия от благородни метали

Продажба на изделия от злато и сребро
 В стремежа си да бъдат постоянно в услуга на своите клиенти и във връзка с нарасналото търсене в национален и международен план на изделия от благородни метали, банките стартира продажби на златни и сребърни емисии.
 Предлаганите изделия са изключително подходящи както за колекционери, така и като оригинален подарък по различни поводи.
Артикулите можете да закупите в множество офиси на различни банки в цялата страна, като постепенно броят ще бъде увеличен, а се очаква да се разшири предлагания асортимент със златни и сребърни инвестиционни монети и кюлчета, монети на БНБ и други специални продукти.

Инвестиции в благородни метали
Продукти и услуги
Някой банките на българският пазарпредлагат възможност за обратно изкупуване на закупено от тях инвестиционно злато

    * Покупка
       Банката осигурява безплатно съхранение в рамките на 360 дни.
       Клиентът купува златни кюлчета или златни монети от банката. Закупеното количество злато, не се доставя физически на клиента. То се съхранява в различните банки и техни офиси.
       Подписва се Договор за покупко-продажба на инвестиционно злато
    * Обратно изкупуване
       Банката не налага такси и комисионни при обратно изкупуване
       Банката поема ангажимент за обратно изкупуване само при едновременно изпълнение на следните условия: инвестиционното злато не е било във физическо владение на клиента, а е било съхранявано в трезор на банката и има котирана цена.
       Клиентът предоставя документ за собственост и депозира Искане за обратно изкупуване

Златни инвестиционни монети

Златните монети, са от типа „Инвестиционни монети” (“Bullion coins”).
Защо златните монети са добра инвестиция?

    * с гарантирано от държавата-емитент съдържание на злато;
    * от злато с много висока проба;
    * със стойност, различна от маркираната върху лицевата им страна. Реалната стойност на инвестиционните монети се определя от съдържащото се в тях количество злато и неговата ежедневно променяща се котировка на световните борси;
    * емитирани са от правителствата на различни държави след 1800 г. в ограничени серии от максимум 100 000 екземпляра (някои серии са дори под 10 000 екземпляра);
    * дизайнът на някои монети се променя ежегодно.

Автентичността на инвестиционните монети е гарантирана със сертификат!

Ипотечни кредити

РазПро - Актив

Бизнес кредити

РазПро - Бизнес

Продажба на изделия от благородни метали

Продажба на изделия от злато и сребро
 В стремежа си да бъдат постоянно в услуга ...
Научете повече >>

Банковото кредитиране на домакинствата поевтинява през юни

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада през ...
Научете повече >>

Актуалната услуга “Събиране на вземания” в помощ на затруднени компании

“РазПро Финанс Консулт” ЕАД е ...
Научете повече >>

Втори сме по спад на цените на жилищата в Европа

През първото тримесечие на 2011 г. цените на жилищните недвижими имоти ...
Научете повече >>