Предложения стимулират ипотечното кредитиране | consumer loan | mortgage loan | business loan | student loan | giving credits | financing | Razpro credit | financial institution 
Предложения стимулират ипотечното кредитиране

Ръст на ипотечни кредити в страната през традиционно слабия за икономиката месец август отчита нализ на консултантската компания КредитЦентър. Очакванията на експертите са и интересът, и отпуснатите кредити да растат през следващите месеци, стимулирани от есенните промоции на банките, пише expert.bg.
В рамките на специалните предложения лихвите по ипотечните заеми паднаха до около 7 – 7.5% за кредити в евро и под 9% за тези в лева.
Атрактивните предложения за нови клиенти е възможно в дългосрочен план да повдигнат въпроса за рефинансирането и предоговарянето на старите задължения.
По-големият обем отпуснати ипотечни кредити до голяма степен се дължи на удължения срок за усвояване, който през 2010 година се движи между 2 и 3 месеца.
Тенденцията се дължи от една страна на трайно установилите се нови правила на пазара – процедурата започва от предварително одобрение, едва след това купувачите избират имот и стартират реалните стъпки към получаване на финансирането.
Активността на кредитните институции привлече клиенти, но през последните три месеца едва 16% от изпратилите запитвания са отговаряли на критериите на банките за исканото от тях финансиране.
Една от основните грешки, които създават проблеми на кредитополучателите, е че сключват предварителен договор за покупко-продажба на имота и едва тогава стартират търсенето на кредит. Често тези клиенти срещат отказ поради несъответствие между доходите и очакванията си за размера на външното финансиране.
Други грешки са, че кредитополучателите надценяват възможностите си като избират по-голям и по-скъп имот от това, за което могат да плащат, както и очакват по-голям процент финансиране от този, който банката счита за приемлив и нерисков за конкретния клиент.
През последните месеци клиентите се сблъскват и с един независещ от тях проблем – експертните оценки, на базата на които се определя размерът на кредита, са по-ниски от сумата, за която се купува имотът. Оценителите са все още предпазливи в определянето на справедлива пазарна стойност и за имоти в квартали с лоша инфраструктура, по-слабо търсене, лоши транспортни връзки и др. подхождат по-консервативно.
Те определят пазарна стойност, която е по-ниска от стойността, която купувачът реално заплаща на продавача на имота. Подценяването на имотите е един вид защита за финансиращите институции, но създава проблеми на клиентите купувачи, защото получават одобрение за по-малък от очаквания от тях кредит.
„Нагласите на потребителите са точно на другия полюс,”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Все по-често те изразяват оптимизма си, като настояват кредитът, който избират, да е за кратък срок, с минимално оскъпяване и без такса за предсрочно погасяване. Те отново вярват, че доходите им ще нарастват и ще могат да върнат сумата на банката по-бързо.”
Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец август бележи умерен ръст и достига 29 855 евро. Отново е голям делът на кредитите в евро - 95 на сто от всички изтеглени за периода в страната по данни на КредитЦентър.
По-съществен ръст се наблюдава в средния размер на изтеглените ипотечни кредити в София – през август той е 37 644 евро. Най-много е нараснал средният размер в морската столица – с близо 6000 евро в рамките на месец. В Пловдив и Бургас средният размер е по-нисък спрямо юли и е съответно 24 160 и 20 380 евро.
Най-популярните кредити и през август остават тези между 10 000 и 30 000 евро – близо 60% от кредитополучателите са предпочели сума в такъв размер. Кредит между 30 000 и 50 000 евро пък са изтеглили близо ¼ от потребителите. Все по-често се отпускат кредити над 70 000 евро на клиенти със стабилни високи доходи и достатъчно спестени лични средства.
Близо 92% от отпуснатите заеми са целеви за покупка на имот и едва 8% за лично ползване. Част от тези сделки са за покупка на терени, които не се финансират целево, други за бизнес, рефинансиране на задължения или сериозен ремонт.
Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен кредит през изминалия месец е бил този между 16 и 20 години – близо 40% от кредитополучателите са избрали такъв период. Малко над 34% от кредитите пък ще бъдат погасени в рамките на следващите 10 до 15 години. Срок на ипотечните кредити от над 25 години са избрали близо 12% от кредитополучателите през август.
Финансирането на около 50% от цената, което се счита за най-малко рисково, е било и най-масово през август. Близо ¼ от всички сделки са се движели около този параметър. Само с 0.1% по-малко са сделките, финансирани на 70% до 80%, а малко над 4% от кредитополучателите са прибегнали до финансиране на 80% до 90% от цената на имота.

Business credits

RazPro - Business

Mortgage loans

RazPro - Active

4 ways to come up with a mortgage down payment

   Current mortgage rates are near historic lows, making this a ...
Learn more >>

New year, new home: 5 steps toward mortgage loan approval in 2011

If you're financially prepared and your career and personal life ...
Learn more >>

Consumer Credit Counseling Services

 Unlike most other states, Connecticut does not have county governments; rather, ...
Learn more >>

Why More "Surprise" Consumer Credit Growth Is In Store For The Coming Months

A principal difference between this and past cycles is the relentless ...
Learn more >>