Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити. | кредити Варна | потребителски кредит | ипотечен кредит | бизнес кредит | студентски кредит | Разпро кредит 
Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити.

 Младите семейства могат да ползват облекчение, ако купуват първото си жилище с банков кредит. За да попаднат в тази група обаче младите съпрузи трябва да отговарят едновременно на няколко критерия
-Договорът за ипотечен кредит трябва да е сключен от данъчно задълженото лице или партньора му, с когото имат сключен граждански брак.
-До датата на сключване на договора за ипотечен кредит съпрузите не трябва да са навършили 35 години.
-Ипотекираното жилище трябва да е единствено за младото семейство през данъчната година.
-Данъчното облекчение се признава само за лихвите, изплатени върху първите 100 000 лева от ипотечния заем.
-Само единият от съпрузите може да се възползва от преференцията, като за целта трябва да представи писмена декларация от другия съпруг, че няма да се възползва от данъчното облекчение за съответната година.
-Към данъчната декларация трябва да се приложат следните документи: копие от свидетелството за сключен брак, справка за имотното състояние, договора за ипотечен кредит, погасителният план и документ от банката кредитор за размера на платените през годината лихви.

Източник: http://www.microfinance-bg.com/index.php

Ипотечни кредити

РазПро - Актив

Бизнес кредити

РазПро - Бизнес

Продажба на изделия от благородни метали

Продажба на изделия от злато и сребро
 В стремежа си да бъдат постоянно в услуга ...
Научете повече >>

Банковото кредитиране на домакинствата поевтинява през юни

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада през ...
Научете повече >>

Актуалната услуга “Събиране на вземания” в помощ на затруднени компании

“РазПро Финанс Консулт” ЕАД е ...
Научете повече >>

Втори сме по спад на цените на жилищата в Европа

През първото тримесечие на 2011 г. цените на жилищните недвижими имоти ...
Научете повече >>