Бизнес кредити в България | consumer loan | mortgage loan | business loan | student loan | giving credits | financing | Razpro credit | financial institution 
Бизнес кредити в България

25% от компаниите, кандидатствали за бизнес кредит през първите 4 месеца на 2010 г., са получили одобрение за финансиране. Броят на одобрените заеми нараства в сравнение със същия период на 2009 г., когато всеки шести или 17% от подалите искане е имал положителен отговор. Данните потвърждават прогнозата, че пазарът на бизнес кредити ще излезе от кризата през настоящата година.
 Експертите определят изминалата 2009 година като  „осезаемо различна” спрямо предходните години. Различна, както за кредитополучателите, така и за кредиторите. От дружеството отчитат нарастване броя на фирмите, които са търсили кредити не за развитие на бизнеса си, а за преструктуриране на финансовите си задължения, заради възникналите по обясними причини затруднения. Отношението към пазара на имоти от страна на кредиторите пък е станало по-трезво и рационално, в сравнение с предходните две - три години. Причините, които посочват от компанията, са свитият пазар на недвижими имоти и намаляването на стойността на обезпеченията.
  Също така, друго важно от изминалата година е преместването на фокуса на финансиращите институции от задачата за експанзия и пазарен дял към по-доброто управление на риска на кредитите. Точно за управлението на риска, кредитните институции включват през 2010 и нов критерии при отпускане на финансиране. Кредиторите анализират как фирмата се справя в условията на криза. Този анализ дава допълнителна информация за рисковия профил и гъвкавостта на една компания, за това може ли тя да се настройва успешно спрямо променящия се пазар.От бранша обаче не очакват отпушването на бизнес кредитирането да бъде съпроводено с реално понижение на лихвите по отпуснатите заеми.
12 месеца е най-често предлаганият гратисен период на пазара
В момента на пазара на бизнес ипотечни кредити най-разпространен е гратисен период от 12 месеца. Гратисен  период се договаря най-често от фирми, които теглят кредит с цел инвестиция. Така, докато вложението, например в ново помещение или оборудване, започне да генерира печалба, фирмата плаща по-ниска погасителна вноска. Или с други думи средствата от текущата дейност се насочват за разработване на инвестицията, вместо за погасяване на кредита.

Business credits

RazPro - Business

Mortgage loans

RazPro - Active

4 ways to come up with a mortgage down payment

   Current mortgage rates are near historic lows, making this a ...
Learn more >>

New year, new home: 5 steps toward mortgage loan approval in 2011

If you're financially prepared and your career and personal life ...
Learn more >>

Consumer Credit Counseling Services

 Unlike most other states, Connecticut does not have county governments; rather, ...
Learn more >>

Why More "Surprise" Consumer Credit Growth Is In Store For The Coming Months

A principal difference between this and past cycles is the relentless ...
Learn more >>